09:31 15/03/2013

BIC “rót” gần 5 triệu USD vào Lào và Campuchia

Hà Anh

BIC sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ LVI tại Lào từ 51% lên 65%, đồng thời mua lại 65% vốn của CVI tại Campuchia với giá trị 4,55 triệu USD

Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC-HOSE) công bố thông tin về việc đầu tư vào công ty con.
 
Cụ thể, ngày 13/3, BIC đã được Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty Bảo hiểm Cambodia - Việt Nam và Công ty Bảo hiểm liên doanh Lào Việt.

Theo đó, BIC đã quyết định tăng tỷ lệ nắm giữ vốn tại Công ty Bảo hiểm liên doanh Lào Việt (LVI) từ 51% lên 65% vốn điều lệ, giá trị đầu tư thêm tương đương 420.000 USD.

Năm 2008, BIC đã cùng Ngân hàng Ngoại thương Lào và Ngân hàng liên doanh Lào Việt góp vốn thành lập LVI với vốn điều lệ 3 triệu USD. Hiện tại, LVI có thị phần bảo hiểm đứng thứ 2 tại Lào và kinh doanh có hiệu quả cao.

Đồng thời, BIC cũng đã quyết định mua lại toàn bộ 65% vốn của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Campuchia (IDCC) tại Công ty bảo hiểm Cambodia - Việt Nam (CVI) với giá trị 4,55 triệu USD. Mục đích mua nhằm thực hiện chiến lược mở rộng thị trường, khai thác tốt nhất những lợi thế sẵn có từ hệ thống doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia.

CVI được thành lập tại Campuchia năm 2009 với vốn điều lệ 7 triệu USD. Hiện nay, CVI có thị phần bảo hiểm thứ 4 tại Campuchia, phí bảo hiểm bình quân giai đoạn 2010-2012 tăng trưởng 70%/năm.