11:08 22/02/2012

BIC triển khai bảo hiểm cháy nổ xe máy

Mạnh Hải

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) bắt đầu cung cấp sản phẩm bảo hiểm vật chất xe máy kể từ ngày 20/2/2012

Nếu xẩy ra sự cố, BIC sẽ thẩm định và giải quyết trong vòng 15 ngày sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nếu xẩy ra sự cố, BIC sẽ thẩm định và giải quyết trong vòng 15 ngày sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) bắt đầu cung cấp sản phẩm bảo hiểm vật chất xe máy kể từ ngày 20/2/2012.

Theo đó, khách hàng là chủ xe máy tham gia sản phẩm bảo hiểm sẽ được bồi thường cho các tổn thất, thiệt hại vật chất xảy ra đối với xe trong các trường hợp: tai nạn bất ngờ do đâm va khi đang tham gia giao thông; cháy, hỏa hoạn, nổ xe; mất cắp, mất cướp toàn bộ xe và thiệt hại bất khả kháng do thiên nhiên như bão, lũ lụt…

Ngoài ra, trong trường hợp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC cũng sẽ thanh toán cho khách hàng những chi phí phát sinh để bảo vệ và đưa xe tới nơi sửa chữa gần nhất, chi phí giám định để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất.

Số tiền bảo hiểm mà khách hàng tham gia theo sản phẩm này được tính toán trên cơ sở giá trị thay mới của xe, và BIC chỉ bảo hiểm toàn bộ xe, không áp dụng cho trường hợp tham gia bảo hiểm thân vỏ.

Trong trường hợp xẩy ra rủi ro, ông Trần Trung Tính, Phó tổng giám đốc phụ trách nghiệp vụ của BIC cho biết, chủ xe cần gọi ngay cho cán bộ bảo hiểm tới giám định hiện trường, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp giải quyết hậu quả tai nạn. Cán bộ bảo hiểm của BIC sẽ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đòi bồi thường, trên cơ sở giám định tổn thất đúng phạm vi bảo hiểm, vụ việc sẽ được giải quyết và bồi thường trong vòng 15 ngày sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.