15:09 15/01/2013

BIDV bổ nhiệm phó tổng giám đốc thứ 8

Hà Anh

Ông Đoàn Ánh Sáng, Giám đốc BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 2 được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc từ 15/1/2013

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của BIDV đạt 4.246 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của BIDV đạt 4.246 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo bổ nhiệm ông Đoàn Ánh Sáng làm Phó tổng giám đốc kể từ ngày 15/1/2013. Ông Đoàn Ánh Sáng hiện là giám đốc BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Như vậy, Ban điều hành của BIDV có 10 thành viên gồm: ông Phan Đức Tú - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc gồm: bà Phan Thị Chinh, ông Trần Thanh Vân, ông Quách Hùng Hiệp, ông Phạm Quang Tùng, ông Trần Lục Lang, ông Nguyễn Xuân Hoàng, ông Trần Phương, ông Đoàn Ánh Sáng; và bà Tạ Thị Hạnh - Kế toán trưởng.

Được biết, tính đến ngày 31/12/2012, tổng tài sản của BIDV tăng trưởng 18,3%, đạt 497.827 tỷ đồng; Huy động vốn cuối kỳ tăng trưởng 26%, đạt 360.167 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt 324.218 tỷ đồng, tăng trưởng 16,2%; Nợ xấu ở mức 2,77% với trích dự phòng rủi ro lớn khoảng 6.730 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.246 tỷ đồng; Khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,7%; Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12,34%.