17:24 20/09/2013

BIDV bổ nhiệm thêm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Lê Kim Hòa được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc BIDV với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 16/9/2013

Trụ sở BIDV tại Hà Nội.<br>
Trụ sở BIDV tại Hà Nội.<br>
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ban hành Quyết định số 1579/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự cao cấp.

Theo đó, ông Lê Kim Hòa, Giám đốc BIDV - Chi nhánh Tp.HCM được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc BIDV, với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 16/9/2013.

Như vậy, Ban điều hành của BIDV sẽ có 12 thành viên gồm: ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc; và các phó tổng giám đốc: ông Trần Thanh Vân, bà Phan Thị Chinh, ông Quách Hùng Hiệp, ông Phạm Quang Tùng, ông Trần Lục Lang, ông Phạm Đức Ẩn, ông Trần Xuân Hoàng, ông Trần Phương, ông Đoàn Ánh Sáng, ông Lê Kim Hòa và bà Tạ Thị Hạnh - Kế toán trưởng BIDV.

Trước đó, BIDV thông qua việc chốt danh sách cổ đông để hoàn thiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/9/2013.