09:45 06/01/2009

BIDV cho Vinalines vay 15 nghìn tỷ đồng

Nguyễn Hoài

Ngày 4/1, BIDV đã ký kết thỏa thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines

Một chi nhánh của BIDV.
Một chi nhánh của BIDV.
Ngày 4/1/2009, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết thỏa thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo bản hợp tác này, BIDV sẽ hỗ trợ tín dụng và các dịch vụ tài chính, ngân hàng cho Vinalines.

Cụ thể, trong hai năm 2009 – 2011, BIDV sẽ cấp khoản tín dụng trị giá 15 nghìn tỷ đồng cho Vinalines, trong đó hạn mức tín dụng ngắn hạn là 3 nghìn tỷ đồng, tín dụng trung và dài hạn là 12 nghìn tỷ đồng để doanh nghiệp này đầu tư hệ thống cảng biển, phát triển đội tàu, hệ thống dịch vụ hàng hải.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết hợp tác ở một số lĩnh vực như dịch vụ tài khoản và tiền gửi; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ chứng khoán và đầu tư; dịch vụ bảo hiểm và quản trị rủi ro và các dịch vụ tài chính ngân hàng khác.