18:05 30/04/2016

BIDV đề xuất Chính phủ hỗ trợ ngư dân vay vốn

P.V

Ngày 29/4/2016, BIDV đã có báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ bà con ngư dân đã vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ

Với những đề xuất kịp thời, BIDV mong muốn cùng các ngân hàng thương mại
 phối hợp với Chính phủ chia sẻ tháo gỡ khó khăn cùng bà con nông dân 
yên tâm sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Với những đề xuất kịp thời, BIDV mong muốn cùng các ngân hàng thương mại phối hợp với Chính phủ chia sẻ tháo gỡ khó khăn cùng bà con nông dân yên tâm sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thời gian vừa qua, từ ngày 8/4/2016, đã xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trên địa bàn 3 xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, thuộc thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh và sau đó lan rộng ra 4 tỉnh ven biển miền Trung bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Hiện tượng này đã gây hoang mang, mất ổn định cuộc sống của người dân ven biển tại các địa phương trên.

Để góp phần ổn định tình hình tại các địa phương trên, ngày 29/4/2016, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ bà con ngư dân đã vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ tại các địa phương có hiện tượng cá chết hàng loạt:

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính Phủ trước mắt, ngừng tính lãi trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 8/4/2016 đối với các khoản vay của bà con ngư dân là chủ tàu đã hoàn thành việc đóng tàu, đưa vào khai thác, sử dụng nhưng không bán được cá đã khai thác. Đối với những khoản vay đến kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi), cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ của khoản vay theo hướng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi) xuống từ 2 đến 3 kỳ.

Các ngân hàng thương mại sẽ có báo cáo đánh giá, xác định mức độ thiệt hại và đề xuất Ngân hàng Nhà nước các biện pháp hỗ trợ đối với các nhà máy chế biến thủy hải sản, các hộ nuôi trồng thủy hải sản và các hộ ven biển không thuộc đối tượng tại điểm 1 nêu trên từ ngày 10/5/2016.

BIDV cũng đề nghị Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo thống nhất các ngân hàng thương mại về các biện pháp hỗ trợ cho ngư dân, phối hợp với UBND các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để triển khai các biện pháp báo cáo tại điểm 1 nêu trên, thực hiện từ ngày 4/5/2016, đồng thời thông báo với bà con ngư dân ven biển tại các địa phương trên về biện pháp hỗ trợ để bà con yên tâm, ổn định cuộc sống.

Với những đề xuất kịp thời, BIDV mong muốn cùng các ngân hàng thương mại phối hợp với Chính phủ chia sẻ tháo gỡ khó khăn cùng bà con nông dân yên tâm sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.