08:13 12/06/2013

BIDV được chào bán 510 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Tổng giá trị phát hành và chào bán tính theo mệnh giá là 5.100 tỷ đồng

Hội sở chính của BIDV.<br>
Hội sở chính của BIDV.<br>
Ngày 10/6/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 16/GCN-UBCK chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, BIDV được phát hành và chào bán 510.040.685 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó, 104.193.492 cổ phiếu trả cổ tức; 405.847.193 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Tổng giá trị phát hành và chào bán tính theo mệnh giá là hơn 5.100 tỷ đồng.

BIDV có vốn điều lệ 23.011,7 tỷ đồng. Hội sở chính đặt tại số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc BIDV tăng vốn điều lệ đợt 1/2013 từ 23.012 tỷ đồng lên 28.112 tỷ đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ.

BIDV có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, quy định về chứng khoán, thị trường chứng khoán.