10:04 15/09/2008

BIDV được cho Petrolimex vay vượt giới hạn

N.Anh

Ngân hàng BIDV được cho vay và bảo lãnh vượt giới hạn cho phép đối với Petrolimex để nhập khẩu xăng, dầu

Ngày 11/9/2008, Thống đốc Ngân hàngNhà nước đã chấp thuận về tổng mức cho vay và bảo lãnh vượt giới hạncho phép của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đối vớiTổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Theo đó, tổng mức cho vay và bảo lãnh vượt giới hạn cho phép của BIDVđối với Petrolimex là 6.972 tỷ đồng, tương đương 420 triệu USD, bằng43,21% vốn tự có của BIDV để Petrolimex nhập khẩu xăng, dầu theo chỉtiêu do Bộ Công Thương giao năm 2008.

Theo Ngân hàng Nhà nước, BIDV cần thực hiện đúng các quy định hiện hànhvề cho vay, bảo lãnh, quản lý ngoại hối và tự chịu trách nhiệm về quyếtđịnh của mình.

Hàng tháng, BIDV phải thực hiện báo cáo tình hình cho vay theo quy địnhtại văn bản số 5382/NHNN-TD ngày 22/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhànước.