17:32 22/09/2013

BIDV được lập thêm công ty bảo hiểm

Hà Anh

BIDV được tham gia góp vốn thành lập công ty với đối tác Công ty Bảo hiểm MetLife

Trụ sở chính của BIDV.<br>
Trụ sở chính của BIDV.<br>
Ngày 20/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 6927/NHNN-TTGSNH về việc xin chấp thuận chủ trương góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, BIDV được tham gia góp vốn thành lập công ty với đối tác Công ty Bảo hiểm MetLife theo như đề nghị tại văn bản số 1514/-QLĐT ngày 09/9/2013 của BIDV, dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm MetLife dự kiến là 1.000 tỷ đồng. Trong đó BIDV nắm 35% và Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) nắm 5%. Tính đến ngày 30/6/2013, BIC là một trong 5 công ty con của BIDV và BIDV nắm 82,30% vốn.

Đồng thời, BIDV có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc góp vốn thành lập công ty nêu trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.