01:14 28/09/2008

BIDV hạ lãi suất cho vay ngắn hạn VND và USD

N.Anh

Từ ngày 1/10, Ngân hàng BIDV chính thức hạ lãi suất cho vay ngắn hạn VND, USD

Ngày 26/9, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn VND và USD, áp dụng kể từ ngày 1/10/2008.

Cụ thể, đối với cho vay VND, mức lãi suất tối đa điều chỉnh áp dụng cho những khoản vay ngắn hạn mới sẽ được thực hiện như sau:

Áp dụng lãi suất cho vay 18,2%/năm đồng loạt đối với tất cả khách hàng hiện đang vay vốn tại BIDV (giảm 1,8% so với mức lãi suất 20% hiện tại);

Áp dụng lãi suất cho vay 17,5%/năm, đối với khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trực tiếp tạo sản phẩm, tham gia xác lập và bình ổn các cân đối lớn của nền kinh tế như xăng dầu, năng lượng, sắt, than, xi măng, thuốc chữa bệnh, phân bón…

Ưu tiên các doanh nghiệp được Chính phủ trực tiếp chỉ đạo tham gia tạo lập và bình ổn các cân đối lớn của nền kinh tế (giảm 1,5% so với mức lãi suất 19,0% hiện tại). Đối với các khoản vay tài trợ xuất khẩu (giảm 1,3% so với mức lãi suất 18,8% hiện tại).

Đối với các khoản vay thu mua lúa gạo vụ hè thu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (giảm 0,5%/năm so với mức lãi suất 18%/năm hiện tại);

Áp dụng lãi suất cho vay 17,8%/năm đối với các khoản vay của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Như vậy, so với lãi suất cho vay tối đa công bố giảm lần 3, mức lãi suất cho vay tối đa công bố lần 4 thấp hơn 1,8% (18,2% so với 20%); mức lãi suất cho vay thấp nhất lần này thấp hơn 2,5% so với mức lãi suất cho vay cao nhất đã công bố lần 3 (17,5% so với 20%).

Đối với USD, mức giảm bình quân là 0,5%/năm, mức lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm.

Đây là lần giảm lãi suất lần thứ 4 trong vòng 3 tháng trở lại đây(trước đó, BIDV đã công bố và thực hiện 3 lần điều chỉnh hạ lãi suấtvào các ngày 08/7/2008, 30/7/2008 và 01/9/2008). Sau 4 lần giảm lãi suất, dự kiến doanh thu của BIDV ước sẽ giảm 650 tỷ đồng.