11:20 14/01/2009

BIDV ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với IBM

Nguyễn An Thơ

Ngày 13/1/2009, BIDV và Công ty IBM Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Một chi nhánh của BIDV.
Một chi nhánh của BIDV.
Ngày 13/1/2009, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty IBM Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Theo thỏa thuận, IBM sẽ giúp BIDV phát triển hệ thống công nghệ thông tin, củng cố, đổi mới mô hình kinh doanh và hỗ trợ BIDV thực hiện các kế hoạch chiến lược với nhiều dự án khác nhau.

Nội dung cụ thể hợp tác bao gồm: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cho thuê tài chính. IBM sẽ xây dựng chương trình đào tạo chuyên gia công nghệ thông tin, mở rộng hợp tác đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho BIDV.

Ngoài ra, IBM sẽ tư vấn triển khai các dự án công nghệ thông tin trong điểm của BIDV theo từng lộ trình nhằm hướng tới mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng với nền tảng công nghệ hiện đại.