16:39 25/10/2013

BIDV lại nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE

Hà Anh

HOSE thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID)

Ngày 23/10/2013, HOSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của 2,8 tỷ cổ phiếu BID.
Ngày 23/10/2013, HOSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của 2,8 tỷ cổ phiếu BID.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID).

Theo đó, với vốn điều lệ trên 28.112 tỷ đồng, BIDV sẽ niêm yết hơn 2,811 tỷ cổ phiếu BID trên HOSE.

Đây là lần thứ 2, BIDV nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HOSE. BIDV thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO) vào cuối năm 2011 và hoàn tất chuyển đổi sang mô hình ngân hàng thương mại cổ phần vào đầu năm 2012. Trước đó, ngày 25/5/2012, HOSE có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của BIDV.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, BIDV tuyên bố hoãn niêm yết dù được HOSE chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu vào ngày 10/10/2012. BIDV cho rằng tình hình thị trường chứng khoán thời gian đó liên tục suy giảm, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, tính thanh khoản của thị trường không cao nên việc niêm yết cổ phiếu BIDV trong năm 2012 sẽ không thuận lợi và không đảm bảo được lợi ích cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu về mức giá cũng như tính thanh khoản của cổ phiếu.