18:47 12/05/2010

BIDV mời tham gia Dự án Tài chính nông thôn III

P.V

BIDV mời đối tác tham gia “dịch vụ tư vấn môi trường” thuộc Dự án Tài chính nông thôn III, thời gian nộp hồ sơ đến 14h, ngày 17/5/2010

BIDV mời đối tác tham gia “dịch vụ tư vấn môi trường” thuộc Dự án Tài chính nông thôn III, thời gian nộp hồ sơ đến 14 giờ, ngày 17/5/2010.

DỰ ÁN TÀI CHÍNH NÔNG THÔN III
THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM
Dịch vụ Tư vấn Môi trường

1. Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới - WB) cho Dự án Tài chính nông thôn III (Dự án - Tín dụng số 4447). Một phần của khoản tín dụng này sẽ được chi trả cho các dịch vụ bảo vệ môi trường của Dự án.

2. Mục tiêu của Dịch vụ Tư vấn môi trường là nhằm hỗ trợ cho các Định chế tài chính (PFI) và người vay cuối cùng tham gia Dự án thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Ban Quản lý dự án (Sở Giao dịch III - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) mời các tư vấn có đủ điều kiện hợp lệ giàu kinh nghiệm đánh giá tác động môi trường và/ hoặc quản lý môi trường trong các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như trồng trọt/ quản lý vật hại, chăn nuôi, chế biến, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp/ sản xuất sạch hơn, dịch vụ… bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ.

Các tư vấn phải cung cấp các thông tin để xác định khả năng thực hiện Dịch vụ (Thư bày tỏ quan tâm, hồ sơ giới thiệu năng lực của công ty, mô tả các dịch vụ và kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự, năng lực phù hợp (số lượng các chuyên gia môi trường có kinh nghiệm liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn) và lý lịch chuyên gia của các vị trí chủ chốt dự kiến (trưởng nhóm, các tư vấn chính…). Hồ sơ trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh dưới dạng văn bản. Các tư vấn có thể liên kết để nâng cao khả năng chuyên môn.

4. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo “Hướng dẫn tuyển chọn và thuê Chuyên gia tư vấn dành cho Bên vay WB” (Bản tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006), Luật Đấu thầu của Việt Nam và các quy định của Hiệp định tài trợ số 4447-VN.

5. Để có thêm thông tin về dịch vụ, xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong thời gian từ 8h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

6. Thời gian nộp Hồ sơ quan tâm được gia hạn đến 14 giờ 00, ngày 17 tháng 5 năm 2010 tại địa chỉ dưới đây.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Sở Giao dịch III

Phòng Tổ chức Hành chính, tầng 10, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Người nhận: Ông Đậu Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giao dịch III
Tel: 84 - 4 - 22208659
Mobile: 0912 317 393 (Anh Tâm) hoặc 0983 309 869 (Chị Hương)
Fax: 84 - 4 - 22209222. E-mail: sgd3@bidv.com.vn

Các Hồ sơ quan tâm nộp sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.