16:41 12/04/2013

BIDV vẫn chưa xác định thời điểm lên sàn

Hà Anh

BIDV sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương niêm yết trong năm 2013-2014

Trụ sở ngân hàng BIDV tại Hà Nội.
Trụ sở ngân hàng BIDV tại Hà Nội.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2013.

Theo tờ trình niêm yết cổ phiếu, BIDV sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trong năm 2013-2014. Thời điểm niêm yết chính thức trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường.

Trước đó, nghị quyết đại hội cổ đông năm 2012 của BIDV đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường chứng khoán năm 2012 liên tục suy giảm, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, đồng thời thanh khoản của thị trường không cao.

Do đó, BIDV đã có báo cáo và được Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép BIDV hoãn niêm yết cổ phiếu đến thời điểm thích hợp. Ngày 25/12/2012, Hội đồng Quản trị BIDV đã chính thức ban hành nghị quyết hoãn niêm yết cổ phiếu BIDV.

Năm 2013, BIDV dự kiến nguồn vốn huy động tăng trưởng 13%; Dư nợ tín dụng tăng trưởng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt 4.720 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu <3%; ROA: 0,7%; ROE: 12%, cổ tức từ 8-9%.

Được biết, BIDV đã có thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 26/4 tại khách sạn Nikko Sài Gòn, 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Tp.HCM, thay vì khách sạn Melia Hà Nội, như đã thông báo.