09:52 14/12/2014

Biến rác thành tiền theo kiểu Nhật

Duy Cường

Ở thành phố Kawasaki (Nhật), các doanh nghiệp không chỉ có ý thức bảo vệ môi trường, mà họ còn biến rác thành tiền