11:08 14/11/2013

Biểu tượng hồi sinh của Mỹ sắp hoàn thành

Thanh Hải

Theo CNN, trung tâm thương mại Một Thế Giới (OWTC) sẽ trở thành công trình cao nhất nước Mỹ