17:20 08/06/2010

Binh Thuan Hamico đăng ký niêm yết gần 13 triệu cổ phiếu

N.Anh

HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (Binh Thuan Hamico)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (Binh Thuan Hamico).

Theo đó, Binh Thuan Hamico đăng ký niêm yết 12.868.800 cổ phiếu trên HOSE.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 128,688 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như khai thác chế biến khoáng sản; kinh doanh và đầu tư bất động sản; sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh thương mại; kinh doanh công nghiệp dân dụng; đầu tư tài chính.