15:10 27/10/2008

BLF công bố lỗ hơn 5 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu (BLF) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu (BLF-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2008 đạt 85,375 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 192,356 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 lỗ 5,830 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 lỗ 5,049 tỷ đồng.

Được biết, công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2008 với doanh thu đạt 325,996 tỷ đồng, tăng 24% so với 2007, lợi nhuận sau thuế đạt 17,76 tỷ đồng, trả cổ tức 12%.