19:03 04/10/2013

Blog chứng khoán: Cầu đỡ rất ổn

iTrader

Biến động intraday ở đa số cổ phiếu hôm nay đều thể hiện sự phục hồi về cuối phiên. Dòng tiền vào vẫn mạnh mẽ và ổn định

HSG kiểm tra cung rất tốt hôm nay.
HSG kiểm tra cung rất tốt hôm nay.
Biến động intraday ở đa số cổ phiếu hôm nay đều thể hiện sự phục hồi về cuối phiên. Dòng tiền vào vẫn mạnh mẽ và ổn định.

Thị trường ngày 4/10/2013:

Về mặt điểm số thì hôm nay không có điều chỉnh, nhưng về giá cổ phiếu cụ thể thì điều chỉnh rất rộng. Áp lực T+3 không lớn, điều này đã dự đoán trước.

Quan trọng nhất hôm nay là chỉ báo khối lượng khớp dưới tham chiếu không tăng mà giảm so với bình quân. Như vậy áp lực bán rẻ không lớn. Điểm số có thể bị nhiễu nhưng khối lượng giao dịch cho thấy mức độ điều chỉnh là không mạnh về cường độ. Mức điều chỉnh về giá trong buổi sáng cũng không lớn.

Điểm thứ hai là bỏ qua chỉ số, biến động intraday toàn thị trường hôm nay ghi nhận chuyển biến tốt về cuối phiên. Tuy mức độ phục hồi có khác nhau nhưng hầu hết là Close > Low. HSX có số Close > Low > 2% khá cao. Các mã thuộc VN30 bình quân có giá Close > Low ~ 1,2%.

Về dòng tiền, GAS hôm nay giao dịch quá đột biến (hôm qua 43,2 tỷ, hôm nay 154,1 tỷ) nên dòng tiền thực tế không tăng mà giảm nhẹ. Tuy nhiên việc GAS tăng mạnh do vốn nội mua có thể coi là tích cực, dòng tiền sẵn sàng không phải là nhỏ. Tổng vốn nội thuần tăng trên 4% (nhờ GAS) lên gần 997 tỷ. Dòng tiền như vậy là tích cực và ổn định. Bình quân tuần này vốn nội vào trên 1.132 tỷ đồng/phiên.

Dòng tiền vào blue-chips có cải thiện trở lại (Vn30 không kể GAS vẫn có giá trị giao dịch tăng), nhưng chưa rõ ràng. 

Thị trường hôm nay điều chỉnh đầu phiên và phục hồi cuối phiên, dòng tiền tốt. Các kỳ vọng về vĩ mô và kết quả kinh doanh quý 3 vẫn còn nguyên. Các giao dịch ngắn hạn có thể khiến thị trường chao đảo nhưng chỉ dẫn tới sự phân hóa về giá mà thôi. Thị trường không có lý do đủ xấu để điều chỉnh mạnh. Sang tuần, chờ dấu hiệu của dòng tiền vào các blue-chips rõ ràng hơn.

Giao dịch:

Căn HSG 39.8 không được. DPM về đúng 40.5 nhưng giao dịch quá yếu.

Blog chứng khoán: Cầu đỡ rất ổn 1

Danh mục theo dõi:

DPM:

DPM có một đợt retest 40.5 nhưng chỉ khớp 10,7k lúc mở cửa. Ít phút sau đó DPM giao dịch ở 40.7 kéo dài độ 15 phút, khớp hơn 37k và được đẩy lên 40.8 rất nhanh. Từ sau 10h, DPM đã được chặn mua 40.8 đủ dày và cầu bắt đầu ăn lên dư bán 40.9. Lượng khớp 40.9 gần 162k, chiếm 61% tổng Vol. Giao dịch tại đây được duy trì ổn định cho tới lúc đóng cửa.

Lượng giao dịch dưới tham chiếu của DPM hôm nay chỉ chiếm hơn 18% tổng Vol trong một thời gian ngắn. Lượng hàng T+3 của DPM cũng khá cao nhưng giao dịch như vậy là ổn định, một phần do đã lỗ (có giá từ 41 trở lên). DPM vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, Vol giảm dần là tốt. Dao động intraday hôm nay cũng tích cực.

Blog chứng khoán: Cầu đỡ rất ổn 2

HSG:

HSG có giá Low ở 39.8 nhưng tính cả đến 39.9 thì cũng chỉ khớp 4,4k, rất nhỏ. Đợt điều chỉnh của HSG diễn ra trước 9h30 trong thời gian rất ngắn và khối lượng rất nhỏ. HSG test cung như vậy là ổn. Gần 96% tổng Vol của HSG hôm nay khớp từ tham chiếu 40 trở lên và cầu duy trì lực đỡ ở 40 ổn định. Đóng cửa giá được kéo lên 40.1 nhưng mới mang tính kỹ thuật. Vol ở mức rất thấp với dao động intraday khá tốt, HSG thể hiện lực ép tương đối yếu.

Vol hôm nay của HSG chỉ bằng một nửa lượng khớp T+3. Với lực bán nhẹ như vậy, HSG đang trong quá trình tích lũy tích cực. Vấn đề còn lại là thị trường chung tốt lên để cầu mạnh dạn hơn. HSG không gãy 40  thì có triển vọng kiểm tra mức cao hơn, trước hết là quanh 42.

Blog chứng khoán: Cầu đỡ rất ổn 3

SSI:

SSI giao dịch thuộc loại yếu nhất hôm nay do khối lượng hàng T+3 rất lớn. Toàn bộ khối lượng hôm nay phải khớp dưới tham chiếu và tích tụ ở 16.4 tới 729k, chiếm 88%. Lượng hàng xả thẳng ở 16.4 là 559k, rất cao. SSI có vẻ đang bị cắt lỗ. Lượng chặn bán ở 16.5 rất dày và bên mua chưa lúc nào vượt qua được, chỉ khớp lên hơn 92k.

Điểm tích cực là SSI vẫn đang có cầu vào bắt đáy khá tốt. Mua đỡ 16.4 kiên trì suốt từ 9h30 đến hết phiên. Vol tuy có giảm 39% so với hôm qua nhưng lại không có độ hồi cần thiết như HSG hay DPM. SSI mới có cầu đỡ. Lượng xả 16.4-16.5 khá cao nên SSI khó tăng trở lại được trong phiên tới.

Blog chứng khoán: Cầu đỡ rất ổn 4

* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.