18:41 26/06/2017

Blog chứng khoán: Ngân hàng hồi phục

iTrader

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục tốt đã đẩy chỉ số gia tăng quán tính tăng

Hsx30 có thể tăng tốc trong vài phiên tới.
Hsx30 có thể tăng tốc trong vài phiên tới.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục tốt đã đẩy chỉ số gia tăng quán tính tăng.

Thị trường ngày 26/6/2017:

Thị trường đang vận động một cách khó chịu đối với nhà đầu tư đứng ngoài. Điểm số đi lên chậm, cổ phiếu phân hóa nhiều nhưng các nhịp điều chỉnh đều không rõ ràng.

Thường một nhịp điều chỉnh hay được coi là một nhịp giảm thực sự, tức là giá có vài phiên hay nhiều hơn, đi xuống. Tuy nhiên điều này đã không diễn ra một cách rõ ràng dễ nhận mà chỉ là dập dình với biên dao động không lớn. Mức dao động đó khiến các giao dịch ngắn hạn không thuận lợi và dễ lỡ nhịp.

Bản chất của điều chỉnh vẫn chỉ là trao đổi kỳ vọng và có nhiều cách trao đổi khác nhau chứ không nhất thiết phải giảm thành sóng rõ ràng. Vì hiện tại dòng tiền đang lớn và vận động liên tục trao đổi từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác, cộng với không có lý do gì cụ thể làm gia tăng mức độ ngại rủi ro của người cầm cổ. Do đó áp lực bán có thể tăng lên trong ngắn hạn một thời điểm rồi xong. Dao động vì thế không chịu sức ép đủ lớn để giảm rõ ràng.

Thị trường chung hôm nay có được nhóm vốn hóa lớn mạnh lên nên điểm số dịch chuyển nhiều hơn. Các mốc cản lần lượt được chinh phục mà thị trường không có bùng nổ nào rõ nét. Thực ra nếu nhìn từ cổ phiếu thì quá trình tích lũy vẫn đang diễn ra bình thường. Mặt bằng thông tin tuy không có gì đặc sắc để kích thích sôi động, nhưng cũng không có gì tiêu cực để lo ngại.

Chốt lại thị trường vận động bình thường trên cơ sở cung cầu thuần túy. Vì thế dòng tiền vẫn đang mạnh là điều tích cực nhất.

Giao dịch:

Quan sát.

Blog chứng khoán: Ngân hàng hồi phục 1

Danh mục theo dõi:

SSI:

Nước ngoài bán khá nhiều SSI, khoảng 410k giá bình quân 27.42, mua 112k giá 27.4. Lượng bán này chiếm 15% Vol và thanh khoản hôm nay cũng giảm. SSI dao động đuối dần về cuối ngày và có lúc ép chặt ở tham chiếu khớp hơn 153k. Đến cuối phiên lực bán giảm và giá được đẩy lên khá dễ.

SSI sau khi retest 27 thành công đang có dấu hiệu giảm bán. Nước ngoài không tạo nhiều áp lực mà chủ yếu vẫn là trong nước trading. Tuy nhiên dao động hẹp lại rất nhiều nên khó có lợi nhuận đủ tốt. Áp lực bán không tạo được dao động mạnh, Vol giảm là dấu hiệu tích cực trong nhịp tích lũy.

Blog chứng khoán: Ngân hàng hồi phục 2

DRC:

Giá kiểm tra lại 33 và đang nằm dưới mức này. Hôm nay có thể mua, nhưng nhịp kiểm tra đầu tiên chưa chắc chắn, nên đợi thêm 1 phiên nữa. Vol dưới 33 chỉ khoảng 37k, rất nhỏ. Giá 32.9 giao dịch dày nhất với 31,5k, chủ yếu là bán cuối phiên và cũng bán rất ít. DRC có thể nhúng xuống 32.5-32.6 để test cung.

Blog chứng khoán: Ngân hàng hồi phục 3

PDR:

Giá có một nhịp rơi mạnh xuống 26.9 nhưng thực ra chỉ test 27, giao dịch chủ đạo ở mức này với 60,7k, mức 26.9 chỉ khớp hơn 4k. PDR cuối phiên có cầu tăng lên. Giá đang tích lũy bình thường.

Blog chứng khoán: Ngân hàng hồi phục 4

* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.