14:02 02/07/2008

BMC được niêm yết cổ phiếu bổ sung

Thiên Hà

Ngày 01/07/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho BMC được niêm yết bổ sung 2.360.520 cổ phiếu

Ngày 01/07/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) được niêm yết bổ sung 2.360.520 cổ phiếu.

Với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá hơn 23,600 tỷ đồng, đây là số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 40% vốn điều lệ (tương đương 5:2, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 02 cổ phiếu mới).

Được biết, công ty đang tiến hành việc đầu tư xây dựng Nhà máy Xỉ titan Bình Định với công suất 19.000 tấn sản phẩm/năm. Tổng mức đầu tư khoảng 97 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào quý 3/2008.