09:52 22/05/2008

BMC thưởng bằng cổ phiếu

M.Kiều

BMC sẽ phát hành 2.360.520 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông theo tỷ lệ 40% vốn điều lệ

Ngày 21/5/2008, sàn Tp.HCM vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2008 để Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSES) phát hành cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông.

Theo đó, công ty sẽ phát hành với tổng số lượng là 2.360.520 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40% vốn điều lệ (tương đương 5:2, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận được thưởng thêm 2 cổ phiếu mới). Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu thưởng: 23/06/2008.