09:58 22/04/2008

BMI chào sàn kém may

H.Kỳ

Phiên giao dịch của BMI trên sàn Tp.HCM đã kém may mắn khi giá đã giảm hết biên độ cho phép, -20%

Phiên giao dịch của BMI trên sàn Tp.HCM đã không thành công khi giá đã giảm hết biên độ cho phép, -20%.

Ngày 21/4/2008, sàn Tp.HCM (HoSE) đã chính trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán BMI).

BMI là cổ phiếu được chuyển từ sàn Hà Nội sang sàn HOSE với số lượng niêm yết là 75,5 triệu cổ phiếu (tương đương 755 tỷ đồng giá trị tính theo mệnh giá). Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 48.000 đồng/cổ phiếu (biên độ dao động +/- 20%).

Phiên giao dịch đầu của BMI trên sàn đã không thành công khi giá đã giảm hết biên độ cho phép (- 20% và tạm dừng ở mức 38.400 đồng/cổ phiếu).

Được biết, cơ cấu vốn cổ đông tại BMI là Nhà nước vẫn nắm cổ phần chi phối với 50,7%, cổ đông sáng lập 20,1% và các cổ đông khác là 29,2% (tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BMI hiện tại là 24%). Hệ thống cung cấp dịch vụ của Bảo Minh trải rộng khắp toàn quốc với 59 công ty thành viên và hơn 8.000 đại lý.

Năm 2007, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Minh đạt 1.711 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 132,7 tỷ đồng với tổng giá trị tài sản đạt 3.108 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2008 BMI sẽ đạt 1.800 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm và lợi nhuận sau thuế ước đạt 136 tỷ đồng.