10:36 13/01/2009

BMI công bố lãi 145 tỷ đồng trong năm 2008

Thu Thủy

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BMI kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BMI kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của BMI đạt 1.988 tỷ đồng - tăng 16% so với năm trước và đạt 110% so với kế hoạch năm. Doanh thu lãi đầu tư tài chính đạt 254 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 145 tỷ đồng - bằng 106,6% kế hoạch và tăng 10% so với năm 2007.

Trong năm 2009, BMI đề ra kế hoạch doanh thu đạt 2.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc ngày giao dịch 13/1, cổ phiếu BMI ở mức 17.400 đồng, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.314 tỷ đồng.