10:07 27/12/2008

BMI hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong 11 tháng

T.Uyên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2008

 Dự kiến đến hết năm 2008, Bảo Minh sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 10% và vượt kế hoạch lợi nhuận 4%.
Dự kiến đến hết năm 2008, Bảo Minh sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 10% và vượt kế hoạch lợi nhuận 4%.
Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2008.

Theo đó, tính đến 30/11/2008, Bảo Minh đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2008 với doanh thu 1.850 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch kinh doanh năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tổng công ty cũng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 136 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết năm 2008, Bảo Minh sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 10% và vượt kế hoạch lợi nhuận 4%.

Được biết, Công ty Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) cũng vừa trở thành thành viên chính thức của HOSE. Đây là công ty chứng khoán được thành lập từ tháng 4/2008 với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó BMI góp 210 tỷ đồng (chiếm 70%).

BMSC được hoạt động ở tất cả các nghiệp vụ như: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp.