17:29 20/05/2010

BMI, ICF và SFI trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

BMI, ICF và SFI trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 12%, 15% và 5%/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của BMI, ICF và SFI.

* 26/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 28/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE).

Theo đó, ngày 18/6, BMI sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh - phòng 603, tòa nhà Fideco, 81 - 85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

* 26/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 28/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (mã ICF-HOSE).

Theo đó, ngày 28/6, ICF sẽ trả cổ tức với tỷ lệ chi trả 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản - lô số A77/I, đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Tp.HCM.

* 2/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 4/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc chi trả cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE).

Theo đó, ngày 25/6, SFI sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính công ty, 39 Đoàn Như Hài, quận 4, Tp.HCM hoặc chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.