17:22 26/05/2010

BMJ và ABI trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

BMJ trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu và ABI trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của BMJ và ABI.

* Ngày 4/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (mã BMJ-UPCoM).

Theo đó, ngày 24/6, BMJ sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex - xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương.

* Ngày 10/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2009 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã ABI-UPCoM).

Theo đó, ngày 30/6, ABI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.