17:49 21/04/2009

BMP đặt mục tiêu trả cổ tức 20% năm 2009

Duy Cường

Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP-HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BMP từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BMP từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP-HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Theo đó, đại hội cổ đông của BMP đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu đạt 820 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức đạt 20%.
 
Đại hội cũng đã đồng ý cho Hội đồng Quản trị BMP tùy tình hình thực tế của công ty và thị trường để quyết định việc chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Năm 2008, doanh thu của BMP đạt 821 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 114 tỷ đồng; trả cổ tức bằng tiền đạt 20%/mệnh giá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/4, cổ phiếu BMP ở mức 35.700 đồng - tăng 62,3% so với đầu tháng 3/2009. Giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 598 tỷ đồng.