15:19 09/06/2008

BMP giải trình kết quả kinh doanh

Nguyệt Anh

BMP giải trình kết quả biến động kinh doanh quý 1/2008 tăng trên 5% so với quý 4/2007

Ngày 06/06/2008, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) giải trình kết quả biến động kinh doanh quý 1/2008 tăng trên 5% so với quý 4/2007.

Theo đó, lợi nhuận trong quý 1/2008 tăng cao (28,21%) so với quý 4/2007, tương đương 26,73 tỷ đồng.

Mặc dù trong quý 1/2008 sản lượng sản xuất và tiêu thụ thấp hơn so với quý 4/2007 là 7,4%, nhưng lợi nhuận tăng 28,21% là do giá bán sản phẩm quý 1/2008 tăng 8% so với quý 4/2007, công ty ký hợp đồng từ các quý trước nên giá nguyên vật liệu đầu vào vẫn còn mua theo giá cũ.

Lợi nhuận bán vật tư, hàng hóa quý 1/2008 tăng so với quý 4/2007 là hơn 3 tỷ đồng.