21:31 10/11/2013

BMP, OPC, BBC, BTT thông báo trả cổ tức

Hà Anh

IDV, DNM, SLS, BTT, BMP, DMC, SDE, OPC và BBC thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức

Diễn biến giá cổ phiếu IDV trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu IDV trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
IDV, DNM, SLS, BTT, BMP, DMC, SDE, OPC và BBC thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức.

* Ngày 20/11/2013, Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO (mã DNM-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2013.

* Ngày 6/12/2013, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2013.

* Ngày 29/11/2013, Công ty Cổ phần Thương mại–dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếuđược nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2013.

* Ngày 28/11/2013, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2013.

* Ngày 5/12/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã DMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếuđược nhận 1.500 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2013.

* Ngày  28/3/2014, Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 và năm 2012 với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Cụ thể, công ty chi trả cổ tức năm 2011: 6%/cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2012: 5%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2013.

* Ngày 29/11/2013, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) chia cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2013.

* Ngày 5/12/2013, Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) chi trả cổ tức 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng). Cụ thể chi trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013: 6%/mệnh giá. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2013.