16:00 11/11/2008

BMP trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 24/12, BMP sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 28/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP-HOSE).

Theo đó, ngày 24/12/2008, BMP sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/ mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức kể tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BMP vào các ngày 27/11, 28/11 và 01/12/2008.