16:08 09/06/2008

BMP trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Anh

BMP sẽ phát hành thêm cổ phiếu với dự kiến là 2.808.116 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chi trả là 20%/cổ phiếu

Ngày 9/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày 18/06/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) bằng cổ phiếu.

Theo đó, để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, BMP sẽ phát hành thêm cổ phiếu với dự kiến là 2.808.116 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 20%/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 5:1), số cổ phiếu này được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ theo mệnh giá.

Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày giao dịch dự kiến 17/07/2008.

Địa điểm nhận cổ tức, đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán thì nhận cổ tức tại công ty chứng khoán mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán thì cổ tức được nhận tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp. HCM. và xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân, sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BMP vào những ngày 17,18 và 19/06/2008.