14:35 30/03/2009

BMP và PJC trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của BMP và PJC

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu BMP từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu BMP từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của BMP và PJC.

* Ngày 10/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP-HOSE).

Theo đó, ngày 29/4/2009, BMP sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BMP vào các ngày 9/4, 10/4 và 13/4/2009.

* Ngày 9/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 và đại hội cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC-HASTC).

Theo đó, ngày 24/4/2009, PJC sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 13%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng.

PJC cũng thông báo sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 vào ngày 27/4/2009 tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội - số 49 phố Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009; phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PJC vào các ngày 8, 9 và 10/4/2009.