08:13 12/07/2012

Bố cáo thành lập Công ty Cổ phần Vĩnh Thiện Đồng Nai

Vĩnh Thiện

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch

Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Vĩnh Thiện Đồng Nai

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Vinh Thien Dong Nai Joint Stock Company

Tên công ty viết tắt: Vinh Thien Dong Nai.,JSC

Địa chỉ: 33BT2 Bán đảo Linh đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà  Nội

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

Mã số doanh nghiệp: 0105940586

Nơi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thanh Yên

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Vĩnh Thiện Đồng Nai)