16:41 25/12/2009

Bộ Công Thương đề nghị EVN dừng dỡ cáp viễn thông

Mạnh Chung

Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị dừng việc tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện

Nếu việc đàm phán giữa EVN và VNPT không đạt được kết quả trước ngày 5/1/2010 thì EVN và VNPT phải báo cáo chi tiết vấn đề để Bộ Công Thương xem xét giải quyết.
Nếu việc đàm phán giữa EVN và VNPT không đạt được kết quả trước ngày 5/1/2010 thì EVN và VNPT phải báo cáo chi tiết vấn đề để Bộ Công Thương xem xét giải quyết.
Bộ Công Thương vừa có văn bản số 12901 đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị dừng việc tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện.

Văn bản này được ban hành sau khi bộ này nhận được công văn “cầu cứu” của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về điện lực các địa phương thời gian qua đã thường xuyên gây sức ép với VNPT các tỉnh, thành phố, yêu cầu các đơn vị ký hợp đồng thuê cột điện theo mức giá mới của EVN.

Theo đề nghị của Bộ Công Thương, EVN và VNPT cần tích cực đàm phán để sớm thống nhất về giá thuê cột điện treo cáp thông tin, tạo điều kiện cho VNPT chủ động trong việc triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới phục cơ quan Nhà nước, nhân dân.

“EVN chỉ đạo các đơn vị địa phương trực thuộc dừng việc tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện để thông tin được thông suốt”, Bộ Công Thương đề nghị.

Theo Bộ Công Thương, nếu việc đàm phán giữa EVN và VNPT không đạt được kết quả trước ngày 5/1/2010 thì EVN và VNPT phải báo cáo chi tiết vấn đề để Bộ xem xét giải quyết. Trong đó, EVN cần nêu rõ cơ sở và phương pháp tính giá thuê cột điện trước đây và giá thuê cột điện mới áp dụng; đồng thời VNPT cũng phải nêu rõ cơ sở, phương pháp tính giá và đánh giá để khẳng định mức giá thuê cột mới do EVN đưa ra là bất hợp lý.