13:08 03/03/2017

Bộ Công Thương tiếp tục huỷ chức Phó giám đốc với Vũ Quang Hải

Bạch Dương

Bộ Công Thương vừa huỷ quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng - Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu đối với ông Vũ Quang Hải

Ông Vũ Quang Hải trước đó đã bị miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Sabeco
Ông Vũ Quang Hải trước đó đã bị miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Sabeco
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa ký văn bản huỷ Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng - Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại) đối với ông Vũ Quang Hải.

Quyết định được ban hành dựa trên Nghị định 95 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Đồng thời, căn cứ vào chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Mới đây, tại Đại hội cổ đông bất thường của Sabeco, 99% cổ đông có quyền biểu quyết đã tán thành miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Vũ Quang Hải.

Trước đó, ông Vũ Quang Hải đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ tại Sabeco với tư cách công chức, cán bộ của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, ông Hải bày tỏ ý muốn được gắn bó với ngành bia lâu dài và tiếp tục ở lại làm việc tại Sabeco. Nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng Quản trị Sabeco phân công.

Về việc này, Bộ Công Thương cho biết quyền quyết định thuộc thẩm quyền của Sabeco, vì hiện Vũ Quang Hải đã không còn là công chức trực thuộc Bộ nữa.