11:30 21/07/2011

Bổ nhiệm một loạt vị trí tại tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

T.Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm các chức vụ quan trọng tại một số tập đoàn, tổng công ty

Vị trí Tổng giám đốc tại Vinalines trong gần hai năm nay được kiêm nhiệm bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Vị trí Tổng giám đốc tại Vinalines trong gần hai năm nay được kiêm nhiệm bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm các chức vụ quan trọng tại một số tập đoàn, tổng công ty.

Tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Thủ tướng bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

5 thành viên Hội đồng Thành viên khác cũng được Thủ tướng bổ nhiệm, gồm: ông Nguyễn Cảnh Việt, Ủy viên Hội đồng Quản trị, giữ chức Tổng giám đốc; ông Lê Công Minh, ông Dương Thanh Bình, ông Vũ Hữu Chinh và ông Trần Văn Tôn.

Tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Thành viên gồm: ông Nguyễn Đạt Tường, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc; ông Trần Phúc Tiến và ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Đình Thành, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin), Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Thành Đồng, chuyên viên công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, giữ chức thành viên Hội đồng Thành viên Vinashin.

Đồng thời bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Mạnh Trường, chuyên viên công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, giữ chức thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Hà Phúc Mịch, Phó chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã chuyển công tác khác.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Lều Vũ Điều, Phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay ông Hà Phúc Mịch, Phó chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương hội Nông dân Việt Nam.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Giấy Việt Nam, giữ chức thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng công ty Giấy Việt Nam.