16:41 23/12/2012

Bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng làm Chủ tịch HNX

Hà Anh

Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc HNX nhiệm kỳ 2012 - 2015

Lễ bổ nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc HNX, nhiệm kỳ 2012-2015. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
Lễ bổ nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc HNX, nhiệm kỳ 2012-2015. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
Ngày 10/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định bổ nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nhiệm kỳ 2012-2015.

Cụ thể, theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký, ông Trần Văn Dũng - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc HNX, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan sẽ giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị HNX.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký và bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HNX kiêm giữ chức Tổng giám đốc HNX nhiệm kỳ 2012 -2015.

Các ủy viên Hội đồng Quản trị HNX có 3 thành viên khác gồm: ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, và ông Phạm Dương Linh.

Được biết, người tiền nhiệm của tân Chủ tịch HNX Trần Văn Dũng là bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.