12:09 04/12/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin xây trụ sở tại Mễ Trì

Lan Ca

Do nằm trong quy hoạch phải di chuyển đến địa điểm mới nên trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không được nâng cấp trụ sở làm việc

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho bộ này được xây trụ sở mới tại khu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong công văn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, được hợp nhất từ nhiều bộ trước đây, số lượng các đơn vị hành chính lớn (20 đơn vị quản lý nhà nước, 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập).

Ngoài ra, Bộ còn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, do nằm trong quy hoạch phải di chuyển đến địa điểm mới nên trong những năm qua, Bộ không được nâng cấp trụ sở làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Trung tâm chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai Quốc gia.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương xây dựng trụ sở mới của Bộ. Cụ thể, cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được xây dựng trụ sở mới tại khu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với quy mô diện tích khoảng 6,5 ha (trong đó: trụ sở Bộ là 5 ha; Trung tâm chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai Quốc gia là 1,5 ha).

Cho phép Bộ tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Hình thức đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT).

Bộ này cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND Tp. Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn tất các thủ tục theo quy định để sớm triển khai xây dựng trụ sở của bộ này.

Hiện Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi 5 bộ (Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường) và UBND TP Hà Nội cho ý kiến về xây trụ sở mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện nay, trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.