14:32 14/05/2009

Bổ sung 116 tỷ đồng cho tư vấn lập quy hoạch chung Hà Nội

Hạnh Liên

Bộ Xây dựng sẽ nhận thêm 116,2 tỷ đồng từ ngân sách cho nhiệm vụ tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Bộ Xây dựng sẽ nhận thêm 116,2 tỷ đồng từ ngân sách cho nhiệm vụ tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định 606/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Trước đó, ngày 26/12/2008, Bộ Xây dựng đã ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với liên danh nhà thầu tư vấn PPJ (gồm Perkins Eastman của Mỹ, Posco E&C và Jina của Hàn Quốc) với tổng trị giá gần 6,4 triệu USD.

Vào ngày 24/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thường trực Chính phủ đã nghe PPJ báo cáo lần một đề án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, với các nội dung như hiện trạng Hà Nội về môi trường, kinh tế, dân số, đất đai, hạ tầng cơ sở xã hội, hạ tầng kỹ thuật, không gian quy hoạch, kiến trúc và rà soát các dự án mới tại Hà Nội.

Dự kiến, lần báo cáo Chính phủ tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7/2009 tới.