15:29 30/05/2018

Bộ Tài chính thu hồi 641 cơ sở nhà, đất công

Duyên Duyên

Một số trường hợp bố trí làm nhà ở khuôn viên trụ sở, hoặc không có nhu cầu sử dụng nhưng vẫn chưa trả lại nhà nước

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đã tiến hành thu hồi 641 cơ sở nhà, đất; đề nghị chấm dứt việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định đối với hơn 100 cơ sở nhà, đất.

Đây là thông tin do ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đưa ra khi trả lời báo chí xoay quanh công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, đánh giá về quá trình thực hiện công tác này, ông Thắng cho biết, về cơ bản các cơ sở nhà, đất được sử dụng đúng mục đích, công năng của tài sản.

"Tuy nhiên, một số trường hợp còn bố trí làm nhà ở trong khuôn viên trụ sở, cho thuê, cho mượn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng nhưng chưa trả lại nhà nước", ông Thắng nói.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản cũng cho biết thêm, qua kết quả sắp xếp nhà, đất, bao gồm cả đất của các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển giao cho địa phương 621 cơ sở nhà, đất; thu hồi 641 cơ sở nhà, đất; đề nghị chấm dứt việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định trên 100 cơ sở nhà, đất.

"Qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng thời gian vừa qua đã phát hiện một số trường hợp quyết định bán, chuyển nhượng tài sản chưa đúng thẩm quyền, hình thức xử lý, việc xác định giá bán chưa phù hợp với quy định, gây thất thoát, lãng phí.

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có tài sản và các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất", ông Thắng đánh giá.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, đất đai là một loại tài sản công, tuy nhiên Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 chỉ điều chỉnh những nguyên tắc chung trong quản lý, khai thác nguồn lực tài chính đối với đất đai và Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Chính phủ xây dựng các văn bản quy định về chính sách tài chính đối với đất đai như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản thuế, phí, lệ phí về đất đai.

Còn các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định giá đất, thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn, thế chấp... thuộc trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Riêng đối với nhà, đất tại khu vực hành chính sự nghiệp, là cơ sở vật chất được sử dụng cho công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Do vậy, những tài sản này được quản lý theo tiêu chuẩn, định mức, công năng, mục đích sử dụng.

"Tuy nhiên, do các yếu tố lịch sử và sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trong quá trình sử dụng đã dẫn đến các trường hợp thừa, thiếu, không còn nhu cầu sử dụng. Khi đó, tài sản sẽ được xử lý theo các hình thức thu hồi, điều chuyển, bán", ông Trần Đức Thắng phân tích.

Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới hiệu quả hơn, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho rằng, cần xây dựng hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công để thực hiện các giao dịch xử lý tài sản qua hệ thống này; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải được thực hiện ngay từ các khâu để phòng ngừa sai phạm; tăng cường hơn nữa công tác giám sát của cộng đồng...