14:33 04/08/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định về vụ OCI

Mạnh Chung

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định liên quan đến vụ việc của Công ty Cổ phần Internet Một Kết Nối (OCI)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định liên quan đến vụ việc của Công ty Cổ phần Internet Một Kết Nối (OCI).

Cụ thể, Quyết định số 1058/QÐ-BTTTT công nhận kết luận thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/3/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM đối với Công ty OCI trừ biện pháp xử lý tại mục II.1.d; II.2.a. (yêu cầu OCI chịu trách nhiệm hành chính về hành vi cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam loại hình điện thoại Internet “Phone-to-Phone” khi chưa được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Theo đó, OCI có dấu hiệu kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về tại Việt Nam vi phạm pháp luật về hình sự. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM có trách nhiệm chỉ đạo Chánh thanh tra Sở tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ đối với hành vi vi phạm này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ cũng công nhận nội dung giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM đối với việc OCI phải bổ sung đăng ký kinh doanh ngành cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông.

Tuy nhiên, cũng theo quyết định của Bộ thì chưa đủ căn cứ để kết luận OCI vi phạm pháp luật về hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời, cũng chưa đủ căn cứ để kết luận hành vi trộm cước viễn thông của OCI và các đối tượng khác.

Bộ cho biết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu không đồng ý, Công ty OCI có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.