08:03 11/04/2016

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Sẽ giúp Chính phủ gần dân hơn”

Nguyên Hà

Người phát ngôn Chính phủ khẳng định sẽ luôn đồng hành với báo chí

Tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.<br>
Tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.<br>
“Tới đây, Văn phòng Chính phủ không chỉ làm tốt việc thông tin từ Chính phủ tới người dân mà còn phải làm tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ người dân, làm tốt vai trò kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với nhân dân, giúp Chính phủ gần dân hơn”.

Đó là khẳng định của tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ngày 10/4, sau khi ông được Quốc hội tiến cử thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Văn Nên.

Trao đổi với báo chí, ông Dũng nói:

- Tôi vui mừng và vinh dự khi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng Chính phủ là “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương”.

Cá nhân tôi và tập thể cơ quan Văn phòng Chính phủ sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực, chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng Văn phòng Chính phủ thực sự là cơ quan hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Nhưng đang là một người đứng đầu tổ chức Đảng ở địa phương (Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam - PV), nay được điều động, bổ nhiệm đứng đầu một cơ quan hành chính nhà nước Trung ương, ông có cảm thấy công việc quá khác biệt?

Trong quá trình công tác tại địa phương, tôi cũng đã từng trải qua công tác ở những vị trí thuộc bộ máy hành chính. Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng.

Cơ quan giúp việc tốt sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của đất nước hiệu quả. Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ luôn đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng Chính phủ, tham mưu, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực.

Với ông, công việc và nhiệm vụ của một người đứng đầu Văn phòng Chính phủ có nhiều khó khăn? Chương trình hành động sắp tới của ông là gì?

Bản thân từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, tôi nhận thấy rằng nhiệm vụ mới, trọng trách mới luôn đi kèm với những khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu ngày càng cao của Đảng, của lãnh đạo Chính phủ, của nhân dân phải đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

Nhận diện được khó khăn, thách thức rồi, nhưng quan trọng hơn, phải ra sức vượt qua, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về chương trình hành động, như các bạn đã biết, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn, nêu ra 6 trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Trách nhiệm của chúng tôi là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện với kết quả cao nhất các trọng tâm công tác này.

Tôi cũng quán triệt tinh thần của Thủ tướng là phải đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, hiệu lực hiệu quả; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân  để cùng tập thể Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đó là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng thông tin, truyền thông, cung cấp thông tin cho báo chí, dư luận về chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Chính phủ cụ thể hóa, thế chế hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội;  bảo đảm các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng chu đáo, tận tình, hiệu quả, tuyệt đối an ninh, an toàn.

Người tiền nhiệm của ông và Văn phòng Chính phủ nói chung thời gia qua khá “cởi mở” với báo chí. Ông có giữ quan điểm này trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là người phát ngôn của Chính phủ?

Công tác thông tin truyền thông, bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là một trong những chức năng, nhiệm vụ trụ cột đang được Văn phòng Chính phủ thực hiện ngày càng hiệu quả.

Chất lượng thông tin tuyên truyền ngày một được nâng lên, đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông, nhằm chủ động cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Tuy nhiên, công tác thông tin truyền thông chưa phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu thông tin của xã hội, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là một lĩnh vực mà Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, chủ động hơn nữa.

Tôi cho rằng, tới đây, chúng tôi không chỉ là làm tốt việc thông tin chiều từ Chính phủ tới người dân mà còn phải làm tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ người dân, làm tốt vai trò kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với nhân dân, giúp Chính phủ gần dân hơn. Người phát ngôn Chính phủ sẽ luôn đồng hành với báo chí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.