09:45 06/05/2018

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Tôi luôn lắng nghe mọi bức xúc của người dân, doanh nghiệp"

Song Hà

Vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ của công chức thuế, hải quan

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng khẳng định vẫn còn hiện
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng khẳng định vẫn còn hiện

"Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến, bức xúc của người dân, doanh nghiệp và những kiến nghị này sẽ được công khai để các Bộ, ngành theo dõi, giải đáp".

Đó là khẳng định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, chiều 4/5.

Theo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, từ năm 2017 đến nay, các bộ, ngành đã cắt giảm 402/638 danh mục hàng hoá, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, 1.141 điều kiện kinh doanh và có phương án cắt giảm, đơn giản hoá 2.118 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm lên 3.259/5.786 điều kiện kinh doanh - con số cắt giảm, đơn giản hoá dự kiến đạt 56%.

Đặc biệt là trên lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, một số kết quả cải cách đã đi vào cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá đối với 405 thủ tục thuế và 223 thủ tục hải quan. Đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế như khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử... và lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, giảm thời gian nộp thuế và thời gian thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá - năm 2017 còn dưới 111 giờ, giảm 420 giờ so với năm 2013, thời gian giải phóng hàng nhập khẩu giảm từ 42 giờ năm 2014 xuống còn 34 giờ năm 2016...

Về xuất nhập khẩu, một số cải cách như thí điểm cơ chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan thay vì phân giao hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường. Kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cấp phép nhập khẩu trực tuyến cấp độ 4 đối với xe máy phân khối lớn, các chất làm suy giảm tầng ozone…

Tuy nhiên, tại cuộc họp, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng một số doanh nghiệp, hiệp hội đã nêu ra tồn tại, hạn chế nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tình trạng yêu cầu thêm hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định, kéo dài thời gian, cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ... vẫn diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục, trong đó có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ của công chức thuế, hải quan như báo chí đã phản ánh.

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại trên được xác định là cơ chế, chính sách nhìn chung chưa hoàn thiện và quá trình tổ chức thực hiện chưa hiệu quả, còn kẽ hở để các cá nhân, cơ quan, tổ chức lợi dụng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng khẳng định Chính phủ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cắt bỏ các rào cản, thủ tục bất hợp lý… Đặc biệt với quyết tâm là ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, triển khai Chính phủ điện tử trước cho lĩnh vực hải quan, thuế.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết với Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của người dân và Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến, bức xúc của người dân, doanh nghiệp và những kiến nghị này sẽ được công khai để các Bộ, ngành theo dõi, giải đáp.

Theo Bộ trưởng, toàn bộ các ý kiến nêu ra tại cuộc họp sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp chấn chỉnh, kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đúng với tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp.