12:35 30/03/2010

Bộ Xây dựng đề nghị dừng 8 dự án tại Hà Nội

Bảo Anh

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc xử lý các đồ án, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bộ đề nghị thành phố cần tính toán phân bố dự án hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tránh tình trạng tập trung nhiều dự án có cùng chức năng ở một khu vực.
Bộ đề nghị thành phố cần tính toán phân bố dự án hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tránh tình trạng tập trung nhiều dự án có cùng chức năng ở một khu vực.
Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc xử lý các đồ án, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý 244 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn, thành phố đề nghị cho phép 50 đồ án, dự án xếp loại 1 được tiếp tục triển khai, không phải làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi thành phố Hà Nội cuối tuần qua, Bộ Xây dựng chỉ thống nhất cho triển khai 42 trong số 50 đồ án, dự án. Đối với 8 đồ án, dự án còn lại do chưa có hồ sơ nằm trong vành đai xanh dọc sông Nhuệ và trục Thăng Long, chức năng không còn phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội thì Bộ Xây dựng đề nghị dừng, chưa triển khai.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh cục bộ về không gian, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực và phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Hà Nội cho những đồ án được thực hiện.

Chẳng hạn như dự án khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông) cần giảm mật độ xây dựng, giảm quy mô dân số, tăng diện tích cây xanh, bãi đỗ xe đảm bảo phù hợp với định hướng tổ chức không gian khu vực vành đai 3 - vành đai 4, nơi dự kiến khuyến khích phát triển xây dựng cao tầng...

Đối với 87 đồ án, dự án loại 2, Bộ thống nhất với thành phố phải điều chỉnh quy hoạch, triển khai hạ tầng kỹ thuật, xã hội trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh, cần rà soát kỹ một số đồ án, dự án có thể đưa lên loại 1 để triển khai sớm.

Còn đối với 6 dự án loại 3 và 101 đồ án, dự án chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ, Bộ thống nhất với hướng xử lý của thành phố. Cụ thể, 6 dự án, đồ án không ảnh hưởng đến phát triển đô thị, vành đai xanh cũng sẽ được Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội tiếp tục xem xét phù hợp với quy hoạch chung. 101 đồ án, dự án còn lại, Hà Nội sẽ gửi văn bản trực tiếp cho chủ đầu tư để tiếp tục cung cấp hồ sơ cho tổ công tác rà soát, khớp nối hạ tầng kỹ thuật.

Theo Bộ Xây dựng, thành phố cần bổ sung thêm tiêu chí rà soát, sắp xếp các đồ án, dự án trên địa bàn thành phố để sự phù hợp định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình, mục tiêu ưu tiên triển khai của thủ đô.

Ngoài tiêu chí rà soát về địa điểm xây dựng có phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô hay không, phải xét đến số lượng các dự án phát triển đô thị. Bộ đề nghị thành phố cần tính toán phân bố dự án hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tránh tình trạng tập trung nhiều dự án có cùng chức năng ở một khu vực.