11:25 21/10/2011

Bộ Xây dựng sẽ dời lên Tây Hồ Tây

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương di dời trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng đến địa điểm mới tại khu vực Tây Hồ Tây

Thủ tướng cho phép Bộ Xây dựng bán nhà đất tại trụ sở 37 Lê Đại Hành để tạo vốn đầu tư xây trụ sở mới.
Thủ tướng cho phép Bộ Xây dựng bán nhà đất tại trụ sở 37 Lê Đại Hành để tạo vốn đầu tư xây trụ sở mới.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương di dời trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng đến địa điểm mới tại khu vực Tây Hồ Tây.

Theo đó, Thủ tướng cho phép Bộ và các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, báo cáo kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng tại khu vực trên theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, xác định vị trí, thủ tục đất đai theo quy định hiện hành để Bộ Xây dựng sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy hoạch biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, xác định quy mô xây dựng, nhu cầu sử dụng đất để lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội tiến hành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ đang quản lý trên địa bàn thành phố, trong đó đề xuất xử lý các cơ sở nhà, đất không còn sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới theo quy định hiện hành, bao gồm cả trụ sở hiện tại của Bộ tại số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.