22:28 26/11/2008

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo về thị trường bất động sản

Từ Nguyên

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo tình hình thị trường bất động sản từ đầu năm 2007 đến nay

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo tình hình thị trường bất động sản từ đầu năm 2007 đến nay.

Theo đó, chậm nhất là đến ngày 30/11/2008, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo về Bộ Xây dựng: số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động trên địa bàn; số lượng dự án bất động sản đã và đang triển khai trên địa bàn; tổng diện tích đất giao cho các dự án bất động sản;  tình hình giao dịch, giá cả trên địa bàn và tình hình triển khai các dự án bất động sản, tổng diện nhà ở thương mại đã hoàn thành; tổng thu ngân sách về đất và bất động sản…

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước hiện đang triển khai trên 1.500 dự án nhà ở và khu đô thị mới. Chính vì vậy, thu chi ngân sách từ thị trường bất động sản chiếm tỷ trọng lớn, có địa phương chiếm đến trên 50% tổng thu ngân sách.

Do vậy, Bộ yêu cầu các địa phương cần tính toán tỷ trọng thu ngân sách về đất so với tổng thu ngân sách của tỉnh, thành phố trong 2 năm gần đây.

Theo Bộ Xây dựng, yêu cầu này là nhằm tạo cơ sở cho Bộ có điều kiện chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cho việc xây dựng đề án phát triển thị trường bất động sản để kịp trình Bộ Chính trị trong quý 1/2009.