18:58 30/11/2020

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết dự án 8

Gia Phúc

Ngày 30/11/2020, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án 8: "Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - dân số giai đoạn 2016-2020" .
Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nói, trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ và ngành Y tế cũng đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện Chương trình, dự án để đạt được các mục tiêu đề ra. Nhận thức được vai trò quan trọng của truyền thông giáo dục sức khỏe là đặc biệt quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số nói riêng.Hoạt động truyền thông y tế được thực hiện tốt sẽ giúp các chủ trương, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; người dân nhận biết được các yếu tố nguy cơ bệnh tật, phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh.Dự án 8 - Theo dõi giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình là dự án tổng hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ vừa phục vụ, hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành chương trình của Bộ Y tế, đồng thời hỗ trợ cho các dự án khác thuộc Chương trình nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ đề ra. Dự án gồm 02 hợp phần chính: Theo dõi giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình; Truyền thông các nội dung của Chương trình.
Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết dự án 8 - Ảnh 1.
Sau 5 năm triển khai thực hiện, Dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đạt được cả 2 mục tiêu, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời hỗ trợ các dự án, hoạt động khác, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, giám sát triển khai và truyền thông, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền các nội dung của các dự án.
Cho biết về kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra của dự án, đại diện Văn phòng thường trực dự án cho biết, đến nay, 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được kiểm tra, giám sát được thực hiện và triển khai; 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông các nội dung của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án; tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tập huấn về tuyên truyền nội dung Dự án; xây dựng khung giám sát, kiểm tra, thực hiện và tổ chức giám sát...Về nội dung truyền thông về y tế, đã tổ chức thành công các nội dung của Chương trình sức khỏe Việt Nam; Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và y tế cơ sở; Chương trình Y tế- Dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thường xuyên cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức về các vấn đề chuyên môn đến các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể , người có uy tín trong cộng đồng; phối hợp với các đơn vị và cơ quan Báo, Tạp chí Trung ương tổ chức truyền thông tin, bài, phóng sự, phỏng vấn về Dự án...Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Cụ thể, Vụ kế hoạch – Tài chính, Văn phòng 1125 là đơn vị chủ trì triển khai dự án, song, các cán bộ đều làm  việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thông tư 26/2018/TT-BTC không có nội dung và định mức chi cho việc thuê hợp đồng lao động, cũng như chi trả chi phí quản lý thực hiện chương trình và gặp nhiều khó khăn do thay đổi về cơ cấu tổ chức các đơn vị. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chung cũng gặp khó khăn do các thành viên từ các Vụ, Cục, Tổng cục và dự án khác, nên nhiều đoàn giám sát chưa thực hiện được như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, kinh phí dự án còn hạn chế và phải phân bổ cho nhiều mảng hoạt động dẫn đến thiếu kinh phí kiểm tra, giám sát.