17:53 28/06/2016

Bội chi ngân sách đã vượt 82.000 tỷ đồng

Kiều Châu

Ngân sách tiếp tục thu không đủ chi, mức bội chi đã lên tới 82.900 tỷ đồng

Chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay khoảng 508.500 tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán.
Chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay khoảng 508.500 tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt khoảng 425.600 tỷ đồng, chỉ đạt được 42% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 342.800 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 17.700 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách hoạt động xuất - nhập khẩu từ 63 tỉnh thành đạt 63.000 tỳ đồng.

Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay khoảng 508.500 tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán.

Trong đó, chi cho đầu tư phát triển là 74.500 tỷ đồng, bằng 29,2% so với dự toán. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể khoảng 363.400 tỷ đồng. Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng trả nợ và viện trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong cân đối ngân sách Nhà nước, nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chi thường xuyên tiếp tục tăng cao từ 50% lên mức 65% tổng chi. Chi đầu tư phát triển bị giảm từ 30% tổng chi, xuống còn 17%.

Với khả năng thu hiện nay, tổng thu ngân sách sẽ không đủ để chi thường xuyên và trả nợ. Do đó, toàn bộ chi đầu tư phải dựa vào vốn vay của Chính phủ.

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2016, Chính phủ có kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng, tương ứng 20 tỷ USD. Trong đó, bù đắp bội chi ngân sách là 254.000 tỷ đồng. Dự kiến mức trả nợ vay năm nay tăng lên 273.000 tỷ đồng (12 tỷ USD).

Trước đó, trình bày báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài chính 2016 - 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết chỉ tiêu nợ Chính phủ vượt giới hạn cho phép (50% GDP), nợ công vẫn trong giới hạn an toàn nhưng nghĩa vụ trả nợ ngày càng lớn.