09:32 03/07/2010

Bốn cổ đông VTV bị xử phạt hành chính 370 triệu đồng

N.Anh

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã ký các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bốn cổ đông của VTV

Ngày 2/7/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký các Quyết định số 513, 514, 515 và 516/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với ông Nguyễn Quang Hưng, bà Nguyễn Kim Phượng, ông Ngô Quốc Đạt và ông Ngô Quang Tài.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Hưng bị phạt 100 triệu đồng là do trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2009 đến ngày 21/1/2010, ông Hưng đã có hành vi thông đồng với bà Nguyễn Kim Phượng, ông Ngô Quốc Đạt và ông Ngô Quang Tài để thực hiện mua, bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật tư và Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) nhằm tạo ra cung cầu giả tạo đối với cổ phiếu VTV; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết với người khác liên tục mua, bán cổ phiếu VTV để thao túng giá cổ phiếu VTV, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán.

Bà Nguyễn Kim Phượng bị phạt 100 triệu đồng là do từ ngày 1/10/2009 đến ngày 12/1/2010, đã có hành vi thông đồng với ông Nguyễn Quang Hưng, ông Ngô Quốc Đạt và ông Ngô Quang Tài để thực hiện mua, bán cổ phiếu VTV nhằm tạo ra cung cầu giả tạo đối với cổ phiếu VTV; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết với người khác liên tục mua, bán cổ phiếu VTV để thao túng giá cổ phiếu VTV, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán;

Ngày 14/1/2010, bà Nguyễn Kim Phượng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản đăng ký chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu VTV nhưng ngày 24/3/2010, bà Nguyễn Kim Phượng đã thực hiện bán 557.800 cổ phiếu VTV, vi phạm Điểm b Khoản 9.1 Mục II Thông tư 194/2009/TT-BTC Hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng, nên bà Phượng bị phạt tiếp 70 triệu đồng. Tổng cộng hai mức phạt là 170 triệu đồng.
 
Trong khi đó, ông Ngô Quang Tài và ông Ngô Quốc Đạt cùng mức phạt 50 triệu đồng, do trong thời gian từ ngày 1/10/2009 đến ngày 20/1/2010, ông Tài và ông Đạt đã có hành vi thông đồng với ông Nguyễn Quang Hưng, bà Nguyễn Kim Phượng liên tục mua, bán cổ phiếu VTV để thao túng giá cổ phiếu VTV, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán.